Zoeken

Toegankelijkheid voor iedereen!?

Is het mogelijk toegankelijkheid voor iedereen te bereiken? Ja is het wenselijke antwoord. Nee is een afwijzend antwoord, dan accepteer je dat bepaalde mensen worden buitengesloten. Dat willen we niet. Met elkaar moeten we er over nadenken dat iedereen kan mee doen. Hoe en op welke manier dat moeten we kennelijk nog uitvinden. het is ook een kwestie van gedrag. Hoe nemen we de mensen met een beperking mee; hoe behandelen wij hen. Hebben we oog voor de werkelijke beperkingen die zij hebben?


Onlangs hadden wij het in de Adviesraad Toegankelijkheid over de "shared space" pleinen.

Pleinen die we met elkaar moeten delen en waar geen weggebruiker domineert.

In het centrum van Sneek hebben we twee van dergelijke pleinen:

Kruispunt Prins Hendrikkade bij de brug en kruispunt Leeuwarderweg - Oppenhuizerweg - Prins Hendrikkade
Shared space
  1. Kruispunt Prins Hendrikkade - Gedempte Pol - Brug naar Looxmagracht

  2. Kruispunt Leeuwarderweg - Jousterkade - Prins Hendrikkade

Op de website van Veilig Verkeer Nederland wordt dit prachtig uitgelegd.


Citaat: Het gebied wordt zodanig ingericht, dat de ruimtelijke inrichting en de ruimtelijke context het wenselijke gedrag afdwingt.


Van twee mensen met een beperking - de ene is zeer slechtziend en loopt met een blindenstok en geleide hond en de ander is spastisch en zit in een rolstoel/scootmobiel - hebben wij begrepen dat de shared space ruimte niet voor hen geschikt is. De man met gezichtsbeperking heeft onvoldoende aanknopingspunten waar hij moet oversteken en of het veilig is om over te steken. De vrouw op de scootmobiel raakt het overzicht kwijt waar welk verkeer vandaan komt.


Dat zijn dan nog maar twee voorbeelden. Wat te denken van de ouderen - lopend of op de fiets - en de mensen met kinderwagens - en/of de kinderen. De auto's, bussen, vrachtwagens en bestelbusjes vliegen over de pleinen. Bij ieder vermeend "gaatje" wordt snel ingereden en aangesloten op het passerend verkeer. De auto is en blijft dominant op deze twee pleinen.
10 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Iederin zegt: Mensen met een beperking moeten net als ieder ander gebruik kunnen maken van openbare gebouwen, de openbare weg, woningen, vervoer en van het internet. Toegankelijkheid moet normaal word