Wat bedoelen wij met Toegankelijkheid?

Wanneer wij nadenken over "Toegankelijkheid" voor iedereen dan kijken we naar de volgende invalshoeken en onderwerpen.

Schermafbeelding 2021-03-25 om 16.26.52.

 

Met deze invalshoeken en bijbehorende onderwerpen kijken wij naar:

  • Routes (zoals voetpad, oversteekplaats, toegang, gang, helling, trap, lift en vluchtroute);

  • Ruimten (zoals halteplaats, parkeerplaats, zitplek, werkplek en toilet); en

  • Objecten (zoals routegeleiding, bewegwijzering, tekst & tekens, balies & kasten, deuren & ramen en knoppen & kranen).

Checklijst Toegankelijkheid Openbare Gebouwen en Ruimten 

Dit zogenaamde Kom-Hoor-Ziedocument is een checklijst met allerlei items om de toegankelijkheid van Openbare Gebouwen en Ruimtes te bepalen. Ingegaan wordt op verschillende maatregelen:

1. Voor het gebouw

2. Voorzieningen bij het gebouw

3. Binnenkomst gebouw

4. Receptie/wachtruimte/garderobe

5. Toiletvoorziening/wasbakken

6. Verdieping(en) 

7. Verlichtingen

8. Auditieve voorzieningen

9. Zitplaatsen

10. Alarmsystemen en diversen

11. Matentabel voor staan, zitten & liggen

De KHZ checklijst kunt u downloaden en invullen.

IMG_2715.jpeg

Zo kunnen rolstoel-gebruikers ook echt zelfstandig genieten van het strand. Met een gewone rolstoel kunnen zij hier niet komen. Sommige gemeenten hebben een mobi-mat, die uitgerold kan worden tot het harde zand, zodat zij dan wel in een rolstoel het water gemakkelijker kunt bereiken. Zo'n mobi-mat wordt ook weleens gebruikt bij evenementen. Dan kunnen rolstoelers ook op het "feestterrein" komen. Is het feest voorbij, dan kan de mobi-mat weer ergens anders gebruikt worden.

De toegankelijkheidskaart is bedoeld als hulpmiddel voor horecaondernemers om gastvrij te kunnen zijn voor mensen met een beperking. Het is een ver­zameling van handvatten, tips, trucs en handige links. Dit betekent niet dat het een perfecte of complete verzameling is.

Bedenk je dat er veel verschillende soorten lichamelijke, psychische en ver­standelijke beperkingen zijn en dat iedereen anders is. De belangrijkste tip is daarom: benader een ieder als individu en vraag gerust wat iemand nodig heeft.

Het Kom-Hoor-Zie document is een uittreksel van het Handboek voor Toegankelijkheid. Dit Kom-Hoor-Zie document wordt gebruikt door de werkgroep Bouwen en Schouwen van de Adviesraad Toegankelijkheid Súdwest-Fryslân bij het beoordelen van openbare gebouwen en ruimten op toegankelijkheid voor mensen met een beperking. 

Het Kom-Hoor-Zie document kan door ondernemers, uitbaters en beheerders gebruikt worden om de toegankelijkheid te verbeteren.

Het Handboek voor Toegankelijkheid geeft richtlijnen voor toegankelijke buitenruimten, gebouwen en woningen. In dit document wordt uitgegaan van 'de eigenschap van buitenruimten en gebouwen die maakt dat mensen - divers als ze zijn - er kunnen doen wat ze er volgens de bestemming moeten kunnen doen'. Het Handboek is uitgegeven door de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland.

ISBN 978-90-12-58505-7

IMG_4004_edited.jpg

Een goed toegankelijk festival levert winst op voor iedereen. Bezoekersaantallen stijgen, de waardering voor het festival neemt toe en het levert positieve mond tot mond reclame op.

Festivalbezoekers met een beperking voelen zich welkom.

Voor inzicht bij het organiseren van faciliteiten rondom toegankelijkheid bij festivals is deze routekaart opgesteld door de Coalitie voor Inclusie. 

De routekaart is via onderstaande link te bereiken.

Routekaart