Werkgroep Toegankelijkheid Súdwest-Fryslân (WTS)

De Werkgroep Toegankelijkheid Súdwest-Fryslân is per 1 juli 2022 onderdeel van de adviesraad Sociaal Domein Súdwest-Fryslân (ASD). De ASD adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over zaken betreffende het Sociaal Domein (o.a. Wmo, Jeugd, Sociale zaken en de toegankelijkheid van openbare gebouwen en ruimten voor mensen met een beperking). De WTS stimuleert ondernemers, beheerders en uitbaters de publieke gebouwen en ruimten geschikt te maken voor mensen met een beperking.

In de WTS zitten vrijwilligers als ervaringsdeskundigen. Op basis van eigen kennis en ervaring zegt de WTS iets over toegankelijkheid. De WTS baseert tevens haar kennis op grond van het handboek voor toegankelijkheid, uitgegeven door de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland. 

Visie van de Werkgroep Toegankelijkheid

De Werkgroep vindt het erg belangrijk dat inwoners van Súdwest-Fryslân zolang mogelijk mee kunnen doen en blijven doen aan de samenleving "ondanks beperkingen". De inwoners van Súdwest-Fryslân moeten kunnen rekenen op een samenleving waar ook voor hen plek is.

Missie van de Werkgroep Toegankelijkheid

De gemeente Súdwest-Fryslân hecht veel waarde aan actief burgerschap en participatie van bewoners. De Werkgroep ondersteunt van harte het VN-verdrag en ziet erop toe dat iedere inwoner van de gemeente gelijke kansen krijgt om zich te ontplooien en om aan de maatschappij, als volwaardig lid, mee te kunnen doen. Als inwoners niet in staat zijn zelfstandig te functioneren vanwege beperkingen in "toegankelijkheid" dan zal de gemeente maatregelen moeten nemen en aanpassingen moeten uitvoeren om dit alsnog te realiseren. De Werkgroep zal erop toezien dat dit gebeurt en zo nodig de gemeente hierop aanspreken.

d3215fe9-66fb-4a23-9656-2de585e5c5d1.jpg
Leden Werkgroep v.l.n.r.:
Gea de Weerd, Tineke Bootsma, Henny Stroes, Peter Gardien, Sietze van der Berg, Dave Tearney, René Veenman en "voor zittend" Rein Brouwer.

Notulen Werkgroep Toegankelijkheid