Adviesraad Toegankelijkheid Súdwest-Fryslân (ATS)

De Adviesraad Toegankelijkheid Súdwest-Fryslân adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over de toegankelijkheid van openbare gebouwen en ruimten voor mensen met een beperking. De ATS stimuleert ondernemers, beheerders en uitbaters de publieke gebouwen en ruimten geschikt te maken voor mensen met een beperking.

In de ATS zitten vrijwilligers als ervaringsdeskundigen. Op basis van eigen kennis en ervaring zegt de ATS iets over toegankelijkheid. De ATS baseert tevens haar kennis op grond van het handboek voor toegankelijkheid, uitgegeven door de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland. 

Visie van de Adviesraad

De Adviesraad vindt het erg belangrijk dat inwoners van Súdwest-Fryslân zolang mogelijk mee kunnen doen en blijven doen aan de samenleving "ondanks beperkingen". De inwoners van Súdwest-Fryslân moeten kunnen rekenen op een samenleving waar ook voor hen plek is.

Missie van de Adviesraad

De gemeente Súdwest-Fryslân hecht veel waarde aan actief burgerschap en participatie van bewoners. De Adviesraad ondersteunt van harte het VN-verdrag en ziet erop toe dat iedere inwoner van de gemeente gelijke kansen krijgt om zich te ontplooien en om aan de maatschappij, als volwaardig lid, mee te kunnen doen. Als inwoners niet in staat zijn zelfstandig te functioneren vanwege beperkingen in "Toegankelijkheid" dan zal de gemeente maatregelen moeten nemen en aanpassingen moeten uitvoeren om dit alsnog te realiseren. De Adviesraad zal erop toezien dat dit gebeurt en zo nodig de gemeente hierop aanspreken.

Schermafbeelding 2021-04-01 om 11.45.11.

Notulen Adviesraad